Điều chỉnh mức cho vay sinh viên

Điều chỉnh mức cho vay sinh viên

Bắt đầu từ ngày 9/1, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,1 triệu đồng lên 1,25 triệu đồng mỗi tháng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, từ ngày 9/1, mức cho vay tối đa là 1,25 triệu đồng mỗi tháng mỗi học sinh, sinh viên, tăng thêm 150.000 đồng so với quy định cũ.

phi-bua-vay-tan-sinh-vien
Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội, qua hơn 8 năm thực hiện, Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đảm bảo tính công bằng. Chương trình cũng vừa tham gia giảm nghèo bền vững, vừa đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Đến nay doanh số cho vay đạt khoảng 55.000 tỷ đồng và trên 3,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đã được vay vốn từ chương trình này. Dư nợ tính đến 31/10/2015 là trên 24.000 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 133 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,54%.

Share this post