Tin tài chính

Southern Bank không vay nợ Sacombank

Đến hết 2013, dư nợ cho vay của Sacombank đối với Southern Bank bằng 0, lãnh đạo Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cho biết. Nhiều cổ đông Sacombank quan tâm mối quan hệ tín dụng giữa Sacombank và Ngân hàng Phương Nam. * Thực lực Sacombank – Southern Bank trước ngày sáp nhập Hơn một tuần sau cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã trả lời bổ sung một số ý kiến chưa kịp [...]