Tag - keang namvina

Keangnam Vina bị truy thu thuế

Báo cáo điều tra mới nhất của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và kết quả điều tra năm 2o13 vừa qua đối với  3.055 doanh nghiệp. Qua đó, tổng thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp đã tăng thêm 5.000 và tỷ lệ lỗ đã giảm hơn tới 1.400 tỷ đồng. Với 13 doanh nghiệp hoàn thành thanh tra về giao dịch liên kết, cơ quan thuế đã điều chỉnh tăng doanh thu và giảm chi phí trong [...]