Tag - vay nợ

Số liệu nợ xấu vênh nhau

Lập lờ vấn đề các khoản vay nợ xấu, nợ đọng trong cuộc họp thường niên tháng 4/2014 – nếu do tổ chức tín dụng tự báo cáo là 3,86% còn theo cơ quan giám sát Ngân hàng Nhà nước thì tỷ lệ này là 9,71%. Theo ông Đào Quốc Tính, Phó chánh Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 2/2014, nợ xấu do các tổ chức tín dụng tự báo cáo là 3,86%, [...]